Przewóz zwierząt

Przewóz zwierząt domowych, których waga nie przekracza jest bezpłatny.

Podróżny może przewieźć pod swoją opieką małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.).

Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody innym pasażerom. Psy mogą być przewożone bez klatki, ale powinny być trzymane na smyczy oraz posiadać założony kaganiec.

Przewożone zwierzęta nie mogą zachowywać się agresywnie i zakłócać spokoju pasażerów w wagonie.

Jeżeli inni pasażerowie zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, podróżny, wraz z przewożonym zwierzęciem powinien zająć miejsce w innym wagonie lub przedsionku wagonu, wskazanym przez konduktora, a jeżeli jest to niemożliwe – podróżny jest zobowiązany opuścić pociąg na najbliższej stacji.

Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi zwierzęta oraz za szkody przez nie spowodowane.