Kolejarze zdali egzamin!

W dn. 28 maja 2014 r. w siedzibie Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Sp. z o.o. w Gryficach odbyły się egzaminy okresowe i kwalifikacyjne na stanowiska kierownika pociągu i pomocnika maszynisty. Egzaminy zakończyły kilkuletni okres przygotowawczy do pracy młodych kolejarzy.

Do egzaminu kwalifikacyjnego przystąpiło 3 kandydatów: Rafał Hamulczuk, Kacper Hajdas oraz Karol Major. Egzaminy okresowe zdawali wszyscy kolejarze, którzy zobligowani są do weryfikacji uprawnień kolejowych co 5 lat.

Przewodniczącym trzyosobowej komisji egzaminacyjnej był inż. Adam Gerstmann z Warszawy. Komisja egzaminacyjna powoływana jest na wniosek operatora-przewoźnika kolejowego i składa się z członków, certyfikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie.

Egzaminy rozpoczęły się o godz. 15:00 i składały sie z 3 części. W I części - praktycznej kandydaci na pomocników maszynisty musieli wykazać się znajomością czynności, związanych z prowadzeniem pojazdów trakcyjnych, wykonywaniem manewrów i wypełnianiem procedur kolejowych. II część egzaminu obejmowała test pisemny, z wiedzy teoretycznej w zakresie danej specjalizacji, natomiast w III części, ustnej, kandydaci odpowiadali na pytania członków komisji.

Egzaminy zakończyły się ok. godz. 22. Wszyscy kandydaci oraz pracownicy kolejowi zadali egzaminy z wynikiem pozytywnym.

Wczorajsze egzaminy były efektem finalnym kilkuletniego okresu przygotowawczego młodych adeptów do pracy w zawodzie pomocnika maszynisty.

Nadmorska Kolej Wąskotorowa Sp. z o.o. pragnie serdecznie podziękować Komisji Egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu, a świeżo upieczonym kolejarzom życzyć pomyślności, bezawaryjnej pracy i dużo radości w trasie na wąskim torze.

  Could not load widget with the id 54.