bilet grupowy

Bilety grupowe upoważniają do przejazdu grup zorganizowanych, złożonych z co najmniej 10 osób.

Bilety grupowe można nabyć  za gotówkę w kasach dworcowych lub u konduktora w pociągu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Cena biletu jest stała i nie zależy od ilości przejechanych przystanków.

Przy zakupie biletu tam i z powrotem możliwa jest przerwa w podróży, np. na zwiedzanie okolicy i powrót w tym samym dniu jednym z kolejnych kursów.

CENY BILETÓW

Cennik obowiązuje w terminie od 8 maja do 30 września 2021 r.

  • Przejazd w jedną stronę - 20 zł  od osoby
  • Przejazd tam i z powrotem - 24 zł  od osoby

Informacje dodatkowe:

Bilet grupowy upoważnia do przejazdu wszystkich członków grupy. W miarę możliwości członków jednej grupy zorganizowanej prosimy o podróżowanie razem z kierownikiem/opiekunem grupy.

Bilet grupowy na życzenie opiekuna/kierownika grupy może być wymieniony na fakturę VAT. W celu uzyskania faktury VAT należy przekazać paragon fiskalny, wraz z danymi do faktury konduktorowi w pociągu lub w kasie dworcowej. Faktura za usługę przesłana zostanie pocztą pod wskazany przez klienta adres. W celu usprawnienia procedury prosimy o wcześniejsze przygotowanie kartki z danymi do faktury oraz adresu korespondencyjnego.

W grupach zorganizowanych na każde 10 osób następna jedna osoba (opiekun) otrzymuje przejazd gratis.

Przykład: w grupie liczącej 30 osób, 28 uczestników płaci za bilet według stawek cennika, 2 osoby otrzymują przejazd bezpłatny, itd.

Uwaga: w przypadku grup zorganizowanych, dzieci do 4. roku życia (przejazd bezpłatny) nie są doliczane do ogólnej liczby członków grupy.