Uroczystość na dworcu w Rewalu

20 sierpnia 2019 r. na dworcu kolejowym w Rewalu odbyła się uroczystość z okazji przejścia na zasłużoną emeryturę Hanny Nowak - wieloletniej pracownicy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

W kameralnej uroczystości, która odbyła się w dworcowej sali konferencyjnej wzięli udział: Wójt Gminy Rewal Konstanty Tomasz Oświęcimski, Prezes spółki Janusz Cetera, przedstawiciele Urzędu Gminy Rewal oraz pracownicy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

W części oficjalnej wójt gminy Rewal podziękował pani Hannie za wieloletnią, sumienną służbę i za wielki wkład, włożony w organizację struktur gminnej wąskotorówki oraz zaangażowanie przy tworzeniu sztandarowego produktu turystycznego gminy Rewal, jakim jest dziś Nadmorska Kolej Wąskotorowa. W dalszej części uroczystości prezes spółki Janusz Cetera podziękował pani Hannie Nowak za wzorową współpracę oraz wręczył pamiątkową statuetkę.Po zakończeniu części oficjalnej, Pani Hania poczęstowała uczestników uroczystości pysznym tortem, który otrzymała w prezencie od pracowników Urzędu Gminy Rewal. Imprezę zakończyła się symbolicznym odprawieniem pociągu z dworca w Rewalu oraz wspólnym zdjęciem w scenerii zabytkowego dworca.

Pani Hanna Nowak związana jest z rewalską wąskotorówką od grudnia 2002 r., kiedy to Gmina Rewal przejęła tabor wraz z infrastrukturą kolejową od Polskich Kolei Państwowych. W 2003 r., gdy powołany został Referat Kolei Wąskotorowej Gminy Rewal, pani Hania objęła stanowisko kierownika referatu, którego zadaniem było stworzenie nowego produktu transportu turystycznego w strukturach Gminy Rewal. W grudniu 2013 r. Referat Transportu Kolejowego przeniesiony został do powołanej przez Radę Gminy Rewal spółki pod nazwą Nadmorska Kolej Wąskotorowa, a pani Hanna Nowak objęła stanowisko kierownika pionu techniczno- ekonomicznego, które piastuje do dziś.

Pani Hani gratulujemy licznych sukcesów i życzymy pomyślności na nowym etapie życia, mając nadzieję, że dalej będzie wspierać naszą firmę swoją pasją i bogatym doświadczeniem zawodowym.