Pierwsza pomoc

W piątek, 7 stycznia 2020 r., w sali konferencyjnej na dworcu kolejowym w Rewalu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. W kilkugodzinnym kursie, złożonym z części teoretycznej i ćwiczeń praktycznych wzięli udział pracownicy Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy wraz z umiejętnością szybkiego reagowania może uratować czyjeś życie. Niestety z badań różnych instytucji wynika, że bardzo mała część społeczeństwa potrafi w prawidłowy sposób przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową u osoby znajdującej się wstanie bezpośredniego zagrożenia życia. Co więcej, czas dotarcia karetki w terenie zabudowanym może wynosić nawet osiem minut. Dlatego tak ważne jest szybkie podjęcie odpowiednich czynności, aby uratować życie osobie poszkodowanej w wypadku.

W trakcie zajęć na rewalskim dworcu uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób powinna wyglądać pierwsza pomoc przedmedyczna u dzieci i dorosłych, a także mieli okazję przećwiczyć techniki resuscytacyjne na technologicznie zaawansowanych fantomach, pod okiem ratownika medycznego z wieloletnim stażem zawodowym. Oprócz ćwiczeń w zakresie technik resuscytacyjnych pracownicy nadmorskiej wąskotorówki zapoznali się z teorią, dotyczącą podstawowej wiedzy o urazach, dowiedzieli się jak rozpoznać udar mózgu oraz jak postępować w przypadku podejrzenia uszkodzenia kręgosłupa lub zawału serca. Szkolenie zakończyło się wręczeniem certyfikatów.